Uppsägning och ägarbyte

Uppsägning

Du kan säga upp ditt avtal som fjärrvärmekund på två olika sätt:
• Anmäl flytt genom att fylla i en ägarbytesblankett som skickas till oss.
• Säg upp fjärrvärmeleveransen genom att kontakta kundservice.

Skillnaden mellan alternativen är att vid ägarbyte stänger vi inte av fjärrvärmen, utan betalningsansvaret går över till den nya fastighetsägaren.
Vid en formell uppsägning stänger vi av fjärrvärmen när uppsägningstiden löpt ut.

Ägarbyte/flyttanmälan

Om du har sålt eller kommer att sälja ditt hus eller fastighet, måste en ägarbytesblankett fyllas i av dig innan ägarbytet sker och epostas till kundservice. När ni överlämnar fastigheten skall ni läsa av mätaren med både MWh och M3, detta är viktigt för båda parter eftersom betalningsansvaret för fjärrvärmen övergår till nya ägaren vid nedtecknad mätarställning. Skicka in mätarställningen till kundservice via e-post samma dag som ägarbytet skett.

Länk till blankett: Ägarbyte/flyttanmälan

Kontakta Kundservice för mer information.

För mer information kontakta
Kundservice