Vasa Värme Voxnadalen AB i Alfta

Vasa Värmes fjärrvärmenät i Alfta förser cirka 130 fastigheter med fjärrvärme. Bland kunderna finns industrier, kontor, flerfamiljshus och villor. Därmed förses en betydande del av tätortens cirka 2 350 invånare med värme från Vasa Värme. 

Vid värmeverket finns en modern panna från 2004 med installerad rökgaskondensor för eldning av fuktigt biobränsle. På så sätt hålls en hög verkningsgrad i anläggningen samtidigt som miljöpåverkan kan hållas låg. Vid värmeverket finns även en äldre olje-eldad panna från 1997. Den oljeeldade pannan används endast som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt).

Vid en mindre panncentral ("Timotej”) finns en mindre biobränslepanna från 1993. 

Vasa Värme övertog värmeverket och fjärrvärmenätet i Alfta i januari 2017.

(Skyltarna med Vasa Värme i bilderna är ett fotomontage.)

  
 

Faktaruta Alfta: 

Under ett normalkallt år: 

  • Levereras cirka 17 GWh fjärrvärme 
  • Uppgår andelen biobränsle till drygt 96 procent

Fjärrvärmesystemet består av:

  • En biobränslepanna om 4 MW från 2004 med tillhörande rökgaskondensor om cirka 1 MW
  • En mindre biobränslepanna
  • En olje-eldad panna om 6 MW från 1997 som endast används som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt)
  • Ett 9 km långt fjärrvärmenät