Våra fjärrvärmeverksamheter

Vasa Värme äger och driver idag fem värmeverk och fyra fjärrvärmenät på fem orter i Sverige. På Ekerö, som blir vår sjätte lokalisering, anlägger vi med start våren 2019 helt nytt fjärrvärmesystem. 

Med biobränsle som huvudsakligt bränsle producerar och levererar vi årligen cirka 200 GWh värme till våra kunder.

Våra anläggningar finns i:

1. Kalix

2. Edsbyn

3. Alfta

4. Malmköping

5. Krokek

6. Ekerö – första leverans senast hösten 2021

Fjärrvärme är vår kärnverksamhet – det är det vi sätter fokus på. Vår avsikt är att växa till ett medelstort företag med verksamhet på många små och medelstora orter i hela Sverige. Vår ambition är att växa till att bli Sveriges ledande oberoende fjärrvärmebolag.