Information om byggarbeten i och kring Ekerö Centrum

Vasa Värme anlägger tillsammans med Ekerö kommun nytt fjärrvärmesystem i och kring Ekerö centrum. Projektet är delfinansierat av Naturvårdsverket med medel från Klimatklivet. 
 

Här arbetar vi hösten 2019

Under oktober och november 2019 pågår arbeten i och Ekebyhov. Detta innebär att den farbara vägbanan på Paradisvägen blir smalare än normalt och att framkomligheten under vissa perioder kan vara begränsad. 

Framkomligheten på Bryggavägen kommer under vissa perioder i oktober 2019 att vara begränsad. Detta i samband med att anläggningsarbetena som pågått under våren och sommaren, nu går in i sin slutfas.

Tänk gärna på att du kan komma att behöva några extra minuter för att ta dig fram med bil i perioder då framkomligheten är begränsad. 

• • •

Hör gärna av dig till kundservice på telefon 020-802 800 eller via mail till Kundservice, om du har några frågor eller funderingar.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter under byggtiden. 

 

 

 

 

 

Under 2019 och 2020 anlägger vi nytt fjärrvärmesystem på Ekerö

Våra nya fjärrvärmekunder kommer att få sin första leverans tidigast hösten 2020 och senast hösten 2021.

Som boende eller besökare i och kring Ekerö centrum kommer du att märka av byggarbetena på olika sätt enligt nedan. 

Fjärrvärmeledningar (våren 2019 – hösten 2020)

Mellan april 2019 och september 2020 lägger vi fjärrvärmeledningar i marken. Vi har för båda åren även reserverat oktober månad som buffert för att kunna avluta påbörjade arbeten som av någon anledning dragit ut på tiden.  Under perioden november 2019 – mars 2020 kommer vi inte att gräva för fjärrvärmeledningar. Arbetet kommer att märks på följande sätt:

  • Fjärrvärmeledningarna läggs företrädesvis längs med befintliga gator och vägar för att framkomligheten ska påverkas så lite som möjligt. Framkomligheten begränsas dock av att grävmaskiner och andra fordon tar upp plats i körbanorna. 
  • På några platser måste vägbanan grävas upp för att fjärrvärmeledningen ska passera under vägen. Trafiken kommer då att ledas om med hjälp av skyltar. Vid större arbeten kan metallplåtar läggas ut som temporära ”broar” över de hål som vi grävt i vägbanan. 
  • Viss trafik av arbetsfordon till, från och genom Ekerö centrum för leverans av framför allt fjärrvärmeledningar och borttransport av schaktmassor.

 

Markarbeten vid värmeverket (hösten 2019) 

Under hösten 2019 utförs markarbeten för det biobränslebaserade värmeverket som ska uppföras i Brygga industriområde. Arbetet märks på följande sätt: 

  • Pålning och grävarbeten dagtid. 
  • Viss byggtrafik när schaktmassor avlägsnas och material för grundläggning transporteras till platsen. 

 

Uppförande av värmeverket (våren 2020) 

Våren 2020 börjar vi sätta den första av värmeverkets två pannor på plats. Den andra pannan sätts på plats senare. Arbetet märks på följande sätt: 

  • Viss byggtrafik i samband med leverans av utrustning till det framtida värmeverket. 
  • Byggarbeten dagtid.