Vasa Värme Voxnadalen AB i Edsbyn

Vasa Värmes fjärrvärmenät i Edsbyn förser cirka 310 fastigheter med fjärrvärme. Bland kunderna finns större industrier, en industripark, kontor, badhus, flerfamiljshus och villor. En betydande del av tätortens cirka 4 200 invånare får sin värme från Vasa Värme. 

Vid Edsbyverken finns två pannor för biobränsleeldning. Den nyare pannan från 1995 eldas med torrt biobränsle. Den äldre pannan från 1963 eldas med fuktigt biobränsle och har under åren byggts om och moderniserats.  Vid detta värmeverk finns även två äldre olje-eldade pannor. Dessa pannor används endast som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt).

I Edsbyn finns ytterligare ett värmeverk med en biobränsleeldad panna som levererat värme till fjärrvärmenätet i Edsbyn sedan 2009. 

Vasa Värme övertog anläggningen vid Edsbyverken och fjärrvärmenätet i Edsbyn i januari 2017. Det andra värmeverket övertogs 2019.

(Skylten med Vasa Värme i bilden är ett fotomontage.)

  
 

Faktaruta Edsbyn: 

Under ett normalkallt år: 

  • Levereras 30 GWh fjärrvärme 
  • Uppgår andelen biobränsle i den totala fjärrvärmeproduktionen i Edsbyn till cirka 99 procent

Fjärrvärmesystemet består av:

  • Ett värmeverk vid Edsbyverken med 
    - 2 biobränslepannor om totalt 9 MW från 1995 och 1963. Den äldre pannan har byggts om och moderniserats under åren
    - 2 olje-eldade pannor om totalt 10 MW från 1994 och 1968 som endast används som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt)
  • Ytterligare ett värmeverk med en 15 MW biobränslepanna.
  • Ett 19 km långt fjärrvärmenät