Felanmälan

Kontrollera först var felet ligger, hos dig eller hos oss!

Innan du ringer ber vi dig kontrollera om felet ligger på din fjärrvärmecentral.
Om du behöver hjälp att åtgärda ett fel inom din egen anläggning kontaktar du en vvs-installatör.

Om felet ligger på vår anläggning gör du din felanmälan till oss enligt nedan.

Felanmälan tel:
020-802 800

E-post: