Fjärrvärmen i Sverige

Sverige är ett av de länder med högst andel fjärrvärme. I Europa är fjärrvärme också väl utbyggd ibland annat Danmark, Finland, norra Tyskland och Polen. I många europeiska länder har man emellertid istället valt att ordna sin värmeförsörjning med hjälp av den utbyggda infrastrukturen för distribution, och användning av, naturgas.

Fjärrvärmen i Sverige började byggas i de större städerna under åren efter andra världskriget. Med värmeverken kunde man komma tillrätta med luftföroreningsnivån i de tätbefolkade innerstäderna där det hittills eldats okontrollerat i många små eldstäder. 

Sverige har idag en i jämförelse god luftkvalitet i sina städer. Detta har vi bland annat fjärrvärmen att tacka för.

I samband med miljonprogrammet på 1960-talet byggdes många små lokala värmenät med en gemensam värmecentral för flertalet hyresfastigheter. De flesta av dessa mindre nät har med åren kopplats samman med de större, alltjämt växande fjärrvärmenäten. 

Ytterligare utbyggd fjärrvärme i de svenska tätorterna kan ersätta kvarvarande oljepannor och enskild vedeldning, vilket i många tätorter fortfarande är en av de största källorna till luftföroreningar (efter trafiken).