Förhandling och medling

Som kund har du enligt Fjärrvärmelagen rätt till förhandling om du inte accepterar avtalsvillkoren eller priset. Begäran om förhandling gör till oss på kundservice och ska ske inom tre veckor från dagen om underrättelse om villkorsändring.

Skulle vi inte komma överens har både du som kund, och vi som leverantör, möjlighet att ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Ansökan om medling ska ha inkommit till Fjärrvärmenämnden inom tre veckor från den dag förhandlingen avslutades. 

Fjärrvärmenämnden är tillsatt av Energimarknadsinspektionen för att sköta alla medlingsärenden. Läs mer vad som gäller vid medling på Fjärrvärmenämndens hemsida.

Begäran om förhandling kan beställas av oss på kundservice.

Ladda ner blankett:  Ansökan om medling

För mer information kontakta
Kundservice

Länkar: 
Fjärrvärmelagen
Fjärrvärmenämnden