Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och grupperat dem efter ämne för att underlätta för dig. Klicka på frågan för att komma till svaret.

Har du frågor som inte besvaras här, kontakta kundservice

För mer information kontakta
Kundservice

Vanliga frågor

Om fjärrvärme

Vad är fjärrvärme?
Klarar ni leveransen när det är riktigt kallt ute?
Vad är fördelarna med fjärrvärme?
Kan jag påverka min energianvändning och sänka mina kostnader?
Hur påverkar fjärrvärme miljön?
Ska fjärrvärmevattnet vara grönt?

Avbrott och driftstörningar

Hur får jag reda på ett avbrott eller driftstörning?
Vad bör man tänka på vid ett avbrott?
Kan man diska och tvätta vid ett avbrott?

Tekniska frågor

Jag är ny kund och undrar hur fjärrvärmecentralen fungerar?
Vem äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen och ledningar?
Vilken tillsyn kräver en fjärrvärmecentral?
Hur kan jag få min fjärrvärmecentral servad eller reparerad?
Hur justerar jag värmen i vår fastighet?
Hur varmt ska vattnet i kranen vara?
Vad gör jag om temperaturen på varmvattnet från fjärrvärmecentralen är ojämn?
Mina element är kalla. Vad gör jag?

Att ansluta sig till fjärrvärme

Behövs varmvattenberedare om jag skaffar fjärrvärme?
Hur gör jag för att ansluta mig till fjärrvärme?
Kan jag få ROT-avdrag för fjärrvärmeinstallation?

Ägarbyte och uppsägning

Hur gör jag för att anmäla ett ägarbyte av fastighet med fjärrvärme?
Hur gör jag för att säga upp mitt fjärrvärmeavtal?

Faktura och betalning

Hur ofta sker fakturering?
Vad betyder "Preliminär energi" på min faktura?
Vad betyder "Senast avläsning " på min faktura?
Hur gör jag om jag vill betala med autogiro?
Hur säger jag upp mitt autogiro?
Hur gör jag för att få min faktura via e-post?
Hur gör jag om jag vill betala med e-faktura?

Priser

Hur prissätts fjärrvärme?
Hur konkurrenskraftig är fjärrvärme?
Är fjärrvärme ett monopol?

Lagar, regler och konsumenthjälp

Hur hanterar ni mina personuppgifter?
Var hittar jag mer information om förhandling och medling?
Var hittar jag fjärrvärmelagen och information om lagen?
Finns det något konsumentskydd för mig som fjärrvärmekund?
Hur kommer jag i kontakt med en oberoende energirådgivare?

 


ALLA FRÅGOR MED SVAR NEDAN

 

Om fjärrvärme


Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är enkelt beskrivet att vatten värms upp i ett centralt värmeverk, och sedan distribueras till kundernas fastigheter för att där användas i element och varmvattenkranar. 
Läs mer här: Om fjärrvärme


Klarar ni leveransen när det är riktigt kallt ute?

Ja, fjärrvärmen är nog den mest tillförlitliga värmekällan som går att få. Fjärrvärmeverken är flexibla och kan utnyttja olika bränslen, beroende på tillgång och priser. Skulle vi få ett driftstopp på någon panna, så finns det andra pannor i reserv. Det är därför också sällan störningar.


Vad är fördelarna med fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett bra sätt att värma byggnader på där du slipper bekymra dig om drift och underhåll. Fjärrvärme ger dig obegränsad tillgång till varmvatten och värme med en jämn och behaglig inomhustemperatur. Det är enkelt, tryggt, miljöanpassat och prisvärt. 


Kan jag påverka min energianvändning och sänka mina kostnader?

Med små medel går det att sänka sina värmekostnader. Att sänka temperaturen endast en grad kan minska ditt uppvärmningsbehov med flera procent. Kontrollera så att fjärrvärmeväxlaren är rätt inställd, se över isolering eller vädra snabbt och effektivt är också saker som kan hjälpa.


Hur påverkar fjärrvärme miljön?

Fjärrvärme är miljöekonomiskt. Tack vare att fjärrvärmen görs i stora anläggningar med effektiv rening, som förser hela samhällen med värme, blir påverkan på miljön betydligt mindre än om var och en hade haft egen uppvärmning.  En stor fördel med fjärrvärme är dess hushållning med jordens energiresurser. Den är en energilösning som tar vara på resurser som annars går till spillo, vilket bidrar till att samhället blir mer energieffektivt. Läs mer under Miljö.


Ska fjärrvärmevattnet vara grönt?

Fjärrvärmevattnet är färgat grönt med Pyranin för att enkelt hitta läckor i fjärrvärmeväxlare och på fjärrvärmenätet. Pyanin är inte farligt och godkänt av Livsmedelsverket för det används i bla grönt godis och hygienartiklar.
Om det uppstår ett fel på värmeväxlaren i fastigheten kan fjärrvärmevattnet i vissa fall passera in i stadsvattnet och varmvattnet i kranen kan bli grönt. Det är ingen fara om det kommer grönt vatten ur varmvattenkranen, och det finns ingen risk för färgpåverkan på exempelvis tvätt, hår eller hud.
Kontakt i första hand din hyresvärd/fastighetsägare om du får grönt vatten i kranen. Är du själv fastighetsägare kontaktar du vår kundservice.

 

Avbrott och driftstörningar


Hur får jag reda på ett avbrott eller störning i fjärrvärmeleveransen?

Vi aviserar om eventuella avbrott och driftstörningar i god tid. Aktuell information hittar du här på hemsidan under Driftinformation
Vid planerade avbrott i fjärrvärmeleveransen informerar vi berörda kunder via informationsblad som sätts upp i berörda fastigheter.


Vad bör man tänka på vid ett avbrott i fjärrvärmeleveransen?

Tillgång till kallvatten finns hela tiden, men ej varmvatten. 
Under ett normalt avbrott påverkas inte heller temperaturen i fastigheten nämnvärt. Tänk dock på att inte öppna fönster och dörrar i onödan. 


Kan man diska och tvätta vid ett avbrott i fjärrvärmeleveransen?

Normalt kan du använda både tvättmaskin och diskmaskin då de har inbyggt uppvärmingssystem.

 

Tekniska frågor


Jag är ny kund och undrar hur fjärrvärmecentralen fungerar?

Kontakta kundservice och boka en tid för informationsbesök. Vår personal går igenom hur fjärrvärmecentralen fungerar och besöket är kostnadsfritt.


Vem äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen och ledningar?

Du som kund äger och ansvarar för fjärrvärmecentral (värmeväxlaren) i din fastighet och ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden förutom värmemätaren. Vi äger och ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt fjärrvärmemätaren.


Vilken tillsyn kräver en fjärrvärmecentral?

Fjärrvärmecentralen behöver normalt sett väldigt lite underhåll, men det är ändå bra att regelbundet titta till centralen. Läs av tryck, temperaturer och energiförbrukning. Kontrollera även att pumpar och ventiler fungerar som det ska.


Hur kan jag få min fjärrvärmecentral servad eller reparerad?

Kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.


Hur justerar jag värmen i vår fastighet?

Du kan justera värmen genom att ställa in den reglerkurva som styr temperaturen i fjärrvärmecentrales reglercentral.


Vilken temperatur ska vattnet i kranen ha?

Rekommenderad temperatur för varmvatten är 55 grader. Vid kallare temperatur kan det skapa risker för legionellabakterier. Har du högre temperatur finns risk att du bränner dig.


Vad gör jag om temperaturen på varmvattnet från fjärrvärmecentralen är ojämn?

Det kan vara fråga om dålig funktion i blandaren, kontakta din VVS-installatör. Om felet är hos oss kontakta felanmälan.


Mina element är kalla. Vad ska jag göra?

Kontrollera först att din fjärrvärmecentral är i drift och inga uppenbara fel har uppstått. Om den inte levererar varmt vatten på utgående ledning till radiatorkretsen har du ett fel på fjärrvärmecentralen. Om felet kvarstår gör felanmälan eller kontakta kundservice.

 

Att ansluta sig till fjärrvärme


Behövs varmvattenberedare om jag skaffar fjärrvärme?

Nej. Om du skaffar fjärrvärme behöver du ingen varmvattenberedare. Med fjärrvärme får du obegränsad och direkt tillgång till fräscht varmvatten.


Hur gör jag för att ansluta mig till fjärrvärme?

En förutsättning är din fastighet ligger inom eller i närheten av vårt fjärrvärmenät. Då är möjligheterna oftast goda att få fjärrvärme. Skicka en intresseanmälan så hör vi av oss och berättar mer. Du kan även kontakta vår kundservice


Kan jag få ROT-avdrag för fjärrvärmeinstallation?

Ja. Under 2009 infördes möjligheten att få skatteavdrag för privatpersoner vid installation av fjärrvärme. Reglerna ansluter till de redan befintliga avdragsmöjligheten för hushållsnära tjänster. Den avdragsgrundande kostnaden gäller arbete som gjorts i direkt anslutning till fastigheten. Till detta räknas nedgrävning av ledningar för fjärrvärme förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad. Läs mer på Skatteverkets hemsida om förutsättningarna för att få ROT-avdrag.
Källa: Svensk Fjärrvärme

 

Ägarbyte/Uppsägning


Hur gör jag för att anmäla ett ägarbyte av fastighet med fjärrvärme?

Om du har sålt eller kommer att sälja ditt hus eller fastighet, måste en blankett för ägarbyte fyllas i av dig och den nya ägaren. Det är viktigt att båda parter är med och läser av mätaren eftersom betalningsansvaret för fjärrvärmen övergår till nya ägaren vid nedtecknad mätarställning. Läs mer under Uppsägning och ägarbyte.


Hur gör jag för att säga upp mitt fjärrvärmeavtal?

Normalt är det 3 månaders uppsägning av Fjärrvärmeavtalet. Du kan säga upp ditt avtal som fjärrvärmekund på två olika sätt, antingen göra en flyttanmälan genom att fylla i en blankett för ägarbyte som skickas till oss, eller säga upp fjärrvärmeleveransen genom att kontakta vår kundservice. Läs mer under Uppsägning och ägarbyte.

 

Faktura och betalning


Hur ofta sker fakturering?

Vi fakturerar månadsvis.
Du kan få fakturan via epost vilket sparar på papper och miljö. Kontakta kundservice om du är intresserad.
Det går att ansluta sig till Autogiro för kunder i Kalix eller Malmköping. Fyll i respektive blankett:  Autogiro - Kalix, eller Autogiro - Malmköping. Vid frågor kontakta kundservice.


Vad betyder "Preliminär energi" på min fjärrvärmefaktura?

Preliminär energi betyder att mätarställningen är beräknad utifrån hur mycket energi som borde ha förbrukats i din fastighet då värmemätaren inte fungerat, eller annat avläsningsfel har uppstått. Vi korrigerar vid nästkommande fakturering om avläsningen fungerat.


Vad betyder "Senast avläsning " på min fjärrvärmefaktura?

Senast avläsning betyder att mätarställningen är avläst och står för faktisk energianvändning.


Hur gör jag om jag vill betala med autogiro?

Vi erbjuder Autogirobetalning för vår kunder i Kalix och Malmköping. Det är ett enkelt sätt att betala fakturan, du får fakturan i brevlådan precis som vanligt men utan inbetalningskort. Pengarna förs istället automatiskt från ditt bankkonto till oss den dag som fakturan förfaller till betalning. Bekräftelse på betalningen får du på kontoutdraget från din bank. Anslut till Autogiro med blankett Autogiro - Kalix eller Autogiro - Malmköping. För mer info kontakta kundservice


Hur säger jag upp mitt autogiro?

Autogirobetalning gäller tillsvidare. Vill du avsluta ditt autogiro måste du kontakta kundservice så hjälper vi dig.


Hur gör jag för att få min faktura via e-post?

Att skicka faktura via e-post är miljövänligt för att slippa pappersfaktura och postutdelning. Kontakta kundservice så hjälper vi dig.


Hur gör jag om jag vill betala med e-faktura?

Vasa Värme har tyvärr inte e-faktura som tjänst.
Vi kan däremot skicka din faktura via e-post. Kontakta kundservice så hjälper vi dig.
Om du är kund i Kalix eller Malmköping, kan du ansöka om genom att fylla i blankett blankett Autogiro - Kalix, eller blankett Autogiro - Malmköping. För mer info kontakta kundservice.

 

Priser


Hur prissätts fjärrvärme?

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är även beroende av flera faktorer som konjunktur och bränslepriser. Vi strävar efter att ha en långsiktigt stabil prisutveckling och ett konkurrenskraftigt pris i jämförelse med alternativen till fjärrvärme. Vi justerar årligen för att ge våra kunder en förutsägbar prisutveckling. Som fjärrvärmekund är du inte låst till endast fjärrvärme, utan kan komplettera med ett annat uppvärmningsalternativ och du kan även säga upp ditt avtal med tre månaders uppsägningstid. Läs mer under Pris


Hur konkurrenskraftig är fjärrvärme?

Fjärrvärme är både en ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig investering. Eftersom värmen produceras i ett centralt värmeverk blir produktionen effektiv vilket bidrar till att kostnaden kan hållas nere. Majoriteten av flerbostadshus använder fjärrvärme för att det är det bästa alternativet. Även villakunder upplever det som ekonomiskt fördelaktigt över tiden.


Är fjärrvärme ett monopol?

Nej, det är inget regelrätt monopol. Det finns fler olika aktörer på marknaden, men oftast bara en fjärrvärmeleverantör per ort. 

 

Lagar, regler och konsumenthjälp


Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter enligt PUL, personuppgiftslagen. För mer information, se de allmänna avtalsvillkoren.


Var hittar jag mer information om förhandling och medling?

Information om förhandling och medling finns på Energimarknadsinspektionens hemsida. Se även allmänna villkor på vår hemsida.


Var hittar jag fjärrvärmelagen och information om lagen?

Information om fjärrvärmelagen finner du på Energimarknadsinspektionens hemsida.


Finns det något konsumentskydd för mig som fjärrvärmekund?

Som konsument kan du kostnadsfritt kontakta Konsumenternas Energimarknadsbyrå för att få oberoende råd och upplysningar när det gäller konsumenträtt på fjärrvärmemarknaden. Mer information finns även på Energimarknadsinspektionens hemsida.


Hur kommer jag i kontakt med en oberoende energirådgivare?

Du kan få kostnadsfri hjälp av kommunens oberoende energi- och klimatrådgivare. Kontakta din kommun.