Innan du gräver

Kolla först – gräv sedan!

Om du skall göra markarbeten, schakta eller spränga måste du först ta reda på vad som finns i marken. På så sätt undviker man onödiga skador på fjärrvärmeledningar och ersättningskrav.

Här finner du ledningsinformation för respektive anläggning:

• Kalix: kontakta oss på tel 0923-16168
• Övriga: Ledningskollen.se

Registrera dig gratis hos Ledningskollen.se i god tid innan markarbetet påbörjas. Ledningskollen är en webbtjänst som är till för alla dem som ska utföra markarbeten – privatpersoner, myndigheter, kommuner, organisationer och företag. Alla ledningsägare som är med i Ledningskollen nås av den förfrågan du skickar ut. 

Kontakta gärna kundservice så hjälper vi till.

Att tänka på

Kontakta gärna oss innan du påbörjar markarbeten och grävning nära fjärrvärmeledning.

Registrera dig gratis hos Ledningskollen innan du påbörjar markarbetet:
Ledningskollen.se

För mer information kontakta
Kundservice