Huvudkontor

Vasa Värme Holding AB
Postadress: Box 3067
103 61 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 9, 2 tr

Fakturaadress: Vasa Värme Holding AB
Fack 637
FE 659
751 75 Uppsala

Ekonomi & administration

Vasa Värme Holding AB
Post/besöksadress:
Drottninggatan 50
591 27 Motala

Fakturaadress: Vasa Värme Holding AB
Fack 637
FE 659
751 75 Uppsala

Kundservice & felanmälan

Tel: 020-802 800
E-post:  kundservice(a)vasavarme.se
E-post:  felanmalan(a)vasavarme.se

Kontor & värmeverk Kalix

Vasa Värme Kalix AB
Besöksadress: Myrskatavägen 1
952 31 Kalix

Fakturaadress:
Vasa Värme Kalix AB
Fack 639
FE 659
751 75 Uppsala

 

Värmeverk Malmköping 

Vasa Värme Malmköping AB
Besöksadress: Tullgatan 6
640 32 Malmköping

Fakturaadress:
Vasa Värme Malmköping AB
Fack 638
FE 659
751 75 Uppsala

 

Värmeverk Krokek 

Vasa Värme Krokek AB
Besöksadress: Polisvägen 6
618 30 Kolmården

Fakturaadress:
Vasa Värme Krokek AB
Fack 466
FE 659
751 75 Uppsala

 

Kontor & värmeverk Edsbyn

Vasa Värme Voxnadalen AB
Post/besöksadress: Karlsvägen 10 
828 32 Edsbyn

Fakturaadress:
Vasa Värme Voxnadalen AB
Fack 1439
FE 659
751 75 Uppsala

 

Värmeverk Alfta

Vasa Värme Voxnadalen AB
Post/besöksadress: Västra Ösavägen 13
822 40 Alfta

Fakturaadress:
Vasa Värme Voxnadalen AB
Fack 1439
FE 659
751 75 Uppsala