Bra länkar om fjärrvärme

Energiföretagen, branschorganisation
http://www.energiforetagen.se

Energimarknadsbyrån
http://www.energimarknadsbyran.se

Energimarknadsinspektionen
http://ei.se

Fjärrvärmekollen
http://ei.se/sv/start-fjarrvarmekollen/

Energimyndigheten/Fjärrvärmenämnden
http://www.fjarrvarmenamnden.se/

Boverket
http://www.boverket.se/