Vi är en lokal värmepartner på de orter där vi verkar

Fjärrvärmekunderna är vår viktigaste tillgång men vi ser också att vi har ett samhällsansvar. Fungerande system för energiförsörjning är en viktig pusselbit i ett samhälles utveckling. Detta är något som vi valt att ta fasta på. Vi vill vara en lokal aktör på de orter där vi finns. Vi tar en aktiv roll i vidareutvecklingen av ortens energiförsörjning och därmed bidra till det vidare samhällsbyggandet.

Vi är därför inte rädda för att göra långsiktiga investeringar i våra anläggningar. Det rör sig om allt från nya biobränslepannor till nya ledningar för att ansluta fler kunder till fjärrvärmenäten. Sedan 2014 har vi gjort flera större investeringar i våra anläggningar.

Vår vision är att kunna erbjuda så många kunder som möjligt det vi är bäst på, nämligen ren och tillförlitlig fjärrvärme till ett konkurrenskraftigt pris. Allt till nytta för våra kunder men också för de samhällen där vi verkar.

Ladda ner rapporten: 
Vår verksamhet 2018 (PDF)