Vasa Värme Malmköping AB

Vasa Värme förser cirka 210 fastigheter i Malmköping med fjärrvärme, varav 150 är villor. Därmed förses en stor del av tätortens cirka 2000 invånare med värme från Vasa Värme. 

De två biobränslepannorna från 1999 och 2001, då även fjärrvärmenätet byggdes, har byggts om och moderniserats efter övertagandet 2014. En ny rökgaskondensor har installerats för att ytterligare höja verkningsgraden i värmeverket. 2015 investerade vi också i ett nytt styrsystem för att öka driftsäkerheten. Därmed kan vi erbjuda våra kunder säker leverans av värme med låg miljöpåverkan.

Vid värmeverket finns även en olje-eldad panna om 3 MW. Denna panna används endast som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt).

  
 

Faktaruta Malmköping: 

Under ett normalkallt år: 

  • Levereras anläggningen cirka 15 GWh fjärrvärme
  • Uppgår andelen biobränsle till 99 procent

Anläggningen består av:

  • 2 pannor från 1999 och 2001 som moderniserats efter Vasa Värmes övertagande 2014. De båda pannorna eldas med biobränsle och har en gemensam installerad effekt om 4,5 MW
  • En olje-eldad panna om 3 MW från 1999 som endast används som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt)
  • En rökgaskondensor från 2014 om 0,5 MW
  • Ett 14 km långt fjärrvärmenät
 

 

Vasa Värme Malmköping