Tidigare nyheter

ARKIV

Vasa Värme förvärvar Elektra Värme AB

Pressmeddelande 2016-12-29

Vasa Värme förvärvar Elektra Värme AB

Vasa Värme Holding AB och AB Edsbyns Elverk har tecknat avtal om att Vasa Värme förvärvar samtliga aktier i Elektra Värme AB av Edsbyns Elverk. Elektra Värme är ett av Edsbyns Elverk helägt dotterbolag som bedriver fjärrvärmeverksamhet i Edsbyn och Alfta tätorter i Ovanåkers kommun. Avtalet undertecknades under måndagen den 19 december 2016. Köpet kommer att slutföras under januari månad 2017. Därefter kommer anläggningarna att ägas, administreras och drivas av Vasa Värme. 
Fjärrvärmeverksamheten i Edsbyn och Alfta kommer att fortsätta som idag. Kunderna kommer fortsatt att få sin värmeoch service och allt kommer att fungera som tidigare.  Efterhand kommer dock namnet på företaget ändras till Vasa Värme Edsbyn och kundtjänsten och administrationen kommer att flyttas över till Vasa Värme. Vasa Värme välkomnar också personalen i Elektra Värme att komma in i vår gemenskap med kollegor på flera platser i Sverige. Utöver anställd personal kommer lokala entreprenörer att anlitas även i fortsättningen för att driva, underhålla och hantera verksamheten.

- Vi är mycket glada för att vi har fått möjligheten att förvärva fjärrvärmeverksamheten I Edsbyn och Alfta från AB Edsbyns Elverk. Vi hoppas att vi ska kunna skapa en fortsatt bra verksamhet och att få en bra relation med alla våra kunder. Vårt främsta fokus är att leverera trygg, miljövänlig, prisvärd och lokal biobränslebaserad värmeenergi, säger Lars Strömberg, VD för Vasa Värme.

AB Edsbyns Elverks VD Jan Delin säger att:

- Vi överlåter med stort förtroende vår värmeverksamhet till en stark aktör på marknaden som kan vidareutveckla fjärrvärmerörelsen i Alfta och Edsbyn. Vi koncentrerar oss nu på våra kärnverksamheter d.v.s att producera, distribuera, försälja samt installera el. Vi välkomnar Vasa Värme till Ovanåkersbygden.
 
Om Edsbyns Elverk: 
AB Edsbyns Elverk (publ) är ett privatägt elföretag, grundat år 1906. Vi är ett heltäckande energiföretag med produktion, försäljning och distribution av el. Dessutom erbjuder vi installation och service inom det eltekniska området. Vi finns i Hälsingland med huvudkontor i Edsbyn.
 
Om Vasa Värme:
Vasa Värme har som affärsidé att långsiktigt äga, driva och vidareutveckla fjärrvärmeverksamhet i Sverige. Bakom oss har vi resursstarka pensionsfonder och försäkringsbolag med en långsiktig syn på fjärrvärme och en förhoppning om att utveckla, effektivisera och utöka fjärrvärmen på de orter vi finns. Vår ambition är att fortsätta leverera prisvärd värme till alla kunder i Edsbyn och Alfta med hög leveranssäkerhet och goda miljödata. 
 
I och med detta köp äger och driver Vasa Värme fem biobränslebaserade värmeanläggningar i Sverige.
 
För ytterligare information: 
Lars Strömberg, Vasa Värme, tel. 072 745 8877, lars.stromberg@vasavarme.se
eller Jan Delin, VD Edsbyns Elverk, tel. 070 283 40 31, jan.delin@elektra.se
eller Carin Espes, Ordförande Edsbyns Elverk, tel. 070 697 56 95, carin.espes@helsingenet.com

Publicerad: 2016-12-29

Prislistor 2017 

Nu har vi lagt upp nya prislistor för Malmköping och Kalix gällande 2017. Dessutom finns även prisjämförelse fjärrvärme enligt EIFS för både Malmköping och Kalix.
För prisinformation Krokek kontakta Kundservice.

Du kan ladda ner prislistor och prisjämförelse här: Kundservice/Pris

Publicerad: 2016-10-27

Vasa Värme växer

Vasa Värme Kalix bygger ut sitt fjärrvärmenät. Arbete med att lägga nya fjärrvärmeledningar sker nu på Mojärvsvägen i Kalix centrum och förväntas vara klart vecka 45.

Har du frågor angående Vasa Värmes fjärrvärmenät?
Kontakta oss på kundservice. Tel:  020-802 800

Publicerad: 2016-10-27

Vi hälsar nya kunder välkomna i Kalix!

Vi har nöjet att välkomna ytterligare kunder i Kalix. Det är förutom ett antal villor även företag som kommer att få Skön, Ren, Värme hädanefter.

Vi välkomnar speciellt två nyetableringar i Kalix:
Hr Björkmans Entrémattor AB kommer att dra igång verksamheten på i lokaler på Järnvägsgatan. 

Dessutom renoveras gamla Konsumfastigheten på Morjärvsgatan för att förändras till en hyresfastighet.

Vi önskar dessa tillskott i Kalix lycka till!

Publicerad: 2016-10-27

Nya kunder i Malmköping

Ytterligare tre villor har anslutits till fjärrvärme under den senaste tiden. Vi tackar för förtroendet och välkomnar med värme!

Publicerad: 2016-10-27

Nyheter för Malmköping

Malmköping har under året förändrat prismodellen. För den genomsnittlige kunden innebär förändringen inga ökade kostnader jämfört med föregående år. I vår nya enhetliga prismodell premieras kunder som har en förbrukning som är jämnt fördelad över året (fastigheter) eller som har stor förbrukning (villor).

För våra kunder kan vi leverera fjärrvärme till samma pris för tredje året i rad. Det är en prisfilosofi som gör Vasa Värme till en unik fjärrvärmeleverantör.

Under året har vi gjort förbättringar i våra pannor som ytterligare minskar vårt behov av olja. Vår andel av biobränsle är cirka 99 procent, det är bara vid extrem kyla eller störning som olja används i vår produktion.

Publicerad: 2016-06-27

Nyheter för Kalix

Under året har vi i Kalix ändrat prismodellen för kunder med större fastigheter. För den genomsnittlige kunden innebär förändringen inga ökade kostnader jämfört med föregående år. I vår nya enhetliga prismodell premieras kunder som har en förbrukning som är jämnt fördelad över året.

För våra villakunder kan vi leverera fjärrvärme till samma pris för tredje året i rad. Det är en prisfilosofi som gör Vasa Värme till en unik fjärrvärmeleverantör.

Vi har också investerat en hel del i vår anläggning i Kalix. Bland annat har vi utökat samarbetet med Setra (Rolfs såg). På så vis har vi minskat vår användning av eldningsolja till cirka 250 kubikmeter jämfört med 2014 – det motsvarar en procent av vår sammanlagda energianvändning.

Publicerad: 2016-06-27

Vasa Värme erbjuder nu alla kunder serviceavtal

Trots att fjärrvärme är mycket driftsäkert kan det finnas skäl att se över sin anläggning då och då. Vasa Värme erbjuder samtliga sina kunder att teckna serviceavtal – en tjänst till dig som vill ha en extra trygghet. Avtalet innebär att vi utför regelbunden tillsyn och samtidigt tar ansvar för alla fel på din anläggning.

Erbjudandet innebär dels en trygg lösning för värmeleverans, dels ett enkelt sätt att betala.

I våra serviceavtal ingår alltid:
• Service och funktionskontroll av anläggningen vartannat år
• Telefonsupport
• Fri service vid fel under ordinarie arbetstid
• Större fel som läckage m m åtgärdas dygnet runt

Lokalt kan ytterligare tjänster ingå. 

För anläggningar som inte är äldre än 20 år är kostnaden lite lägre och för äldre anläggningar lite högre. Vi besiktigar alltid din anläggning innan avtalet träder i kraft. Kostnaden kommer som ett tillägg på ordinarie faktura som du får antingen med vanlig post, eller med e-post. Du kan naturligtvis även betala dina fakturor med autogirering. 

Hör gärna av dig till oss på telefon 020-802 800 eller genom att skicka ett e-mail till kundservice@vasavarme.se om du vill veta mer och ta del av vad som ingår i det serviceavtal som vi erbjuder där du är bosatt. 

Publicerad: 2016-05-31

  

 

Du kan ladda ner serviceavtal här:
Blanketter och dokument

Har du några frågor är du välkommen att ringa oss på telefon 020-802 800 eller mejla på: kundservice@vasavarme.se

Biomassa har under flera år successivt ersatt olja i Kalix

Tack vare gjorda investeringar och andra åtgärder har oljeanvändningen vid värmeverket i Kalix minskat med 82 procent mellan åren 2011 och 2015. Detta innebär att 2015 års fjärrvärmeproduktion till 98,9 procent kunnat baseras på biomassa och återvunna bränslen. Omräknat i utsläpp av klimatpåverkande CO2 ger detta en minskning från 1830 ton år 2011 ned till knappa 340 ton år 2015.

Den viktigaste åtgärden har varit den investering i en ny biobränsleeldad panna som Vasa Värme gjorde efter övertagandet av anläggningen under 2014. Därmed har kapaciteteten för förbränning av biobränslen ökat. 

I ackumulatortanken lagras fjärrvärme när behovet är lägre än produktionskapaciteten. Det lagrade varmvattnet i ackumulatortanken leds sedan ut till kunderna tillsammans med nyproducerad fjärrvärme när det blir så kallt att produktionskapaciteteten i biobränslepannorna inte räcker till. Därmed har behovet av spetslasteldning med olja kunnat minskas ytterligare.

I två rökgaskondensorer utnyttjas den sista resterande värmen ur rökgaserna så att även denna nyttiggörs för produktion av fjärrvärme. Utan rökgaskondensorerna hade denna värme gått till spillo. Detta gör att verkningsgraden vid anläggningen i Kalix är hög. 2015 var den 91,7 procent.

De små mängder olja som användes 2015 behövs vid uppstart samt för reserv- och spetslast (när det är väldigt kallt). Om andra halvan av 2016 inte blir extremt kall, och inget oförutsett händer med biobränslepannorna, kommer andelen biomassa i årets produktionsmix att kunna ligga på samma höga nivå. 

Fjärrvärmeproduktionen vid Vasa Värmes anläggning täcker 80 procent av värmebehovet i Kalix tätort. 

Publicerad: 2016-05-31

Infranode ny delägare i Vasa Värme

Infranode har undertecknat ett avtal om investering i Vasa Värme Holding AB (Vasa Värme). Infranode och Vasa Värme har även undertecknat ett partnerskapsavtal för att tillsammans utveckla och expandera Vasa Värmes verksamhet inom fjärrvärme i Sverige de kommande åren.

Infranode har på kort tid etablerat sig som länk mellan institutionella investerare med en långsiktig investeringsstrategi och olika intressenter inom infrastruktursektorn. Man har positionerat sig som en hållbar partner för den offentliga sektorns infrastrukturplaner och andra viktiga infrastrukturprojekt. Infranode har satt ett särskilt fokus på den nordiska hemmarknaden.

“Vi är mycket nöjda med vår första investering i Vasa Värme och ser fram emot de nya investeringsmöjligheter som Vasa Värmes team kommer generera till vårt partnerskap genom deras särskilda fokus och omfattande erfarenhet inom fjärrvärmesektorn. Vi har strukturerat investeringen i syfte att leverera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning med stark koppling till inflationsförändringar.” säger Christian Doglia, Founding Partner i Infranode.

”Fjärrvärme är en viktig del i den hållbara utvecklingen av en kommun, vi strävar efter att löpande anpassa och utveckla vår verksamhet i samarbete med lokala offentliga aktörer, boende, företag och andra organisationer där vi är verksamma. Genom vårt partnerskap med Infranode i egenskap av en svensk och långsiktig investerare i infrastruktur, förstärks ytterligare vårt lokala fokus och vår verksamhet.” säger Lars Strömberg, vd för Vasa Värme.

Kontaktperson: Lars Strömberg, tel: 072-745 88 77

Publicerad: 2016-04-26

Nyheter gällande Malmköping 2016

Vi vill här informera om några nyheter som gäller ägandet av fjärrvärmeutrustningen i våra kunders fastigheter och vår nya avgiftsprincip för i år.

Kundanläggning
Med några få undantag äger Vasa Värme Malmköping AB utrustningen ute i våra kunders fastigheter. Under 2016 vill vi överföra ägandet av utrustningen, från oss till våra kunder. Efter sommaren återkommer vi med ytterligare information om det och om möjligheten att teckna serviceavtal med oss.

Avgifter 2016
Från i år gäller en ny avgiftsmodell som bygger på att den fasta avgiften blir något högre, medan den energi du köper blir billigare. Vi kommer som tidigare att ha en prismodell för villor och en för övriga kunder.

För dig som har en annan typ av fastighet är priset från årsskiftet uppdelat i en energiavgift och en fast del som bestäms av din värmeförbrukning under vintern.

Ladda ner mer info om avgifterna 2016 (PDF)

Nya mätare
Under året har vi börjat byta ut mätarna hos våra kunder. 

Publicerad: 2016-01-15

 

 

Har du några frågor är du välkommen att ringa oss på telefon 020-802 800 eller mejla på: kundservice@vasavarme.se

Nyheter gällande Kalix 2016

Inför 2016 vill vi berätta om några nyheter som gäller serviceavtalet för din kundanläggning och vår nya prismodell för större fastigheter.

Serviceavtal
För att ytterligare trygga din leverans av fjärrvärme har vi under hösten erbjudit våra kunder ett serviceavtal. 

Ny prismodell för större fastigheter
För dig som villakund innebär vår nya prismodell inga förändringar. Vi behåller vår nuvarande pris- och avgiftsprincip som gällt sedan 2013.

För kunder med större fastigheter inför vi en enhetlig prismodell, som består av en fast del och de rörliga delarna energipris och flödesavgift. 

Ladda ner info om avgifter för större fastigheter Kalix 2016 (PDF)

Nya mätare
Under året byter vi ut mätarna hos våra kunder. 

Publicerad: 2016-01-15

  

 

Har du några frågor är du välkommen att ringa oss på telefon 020-802 800 eller mejla på: kundservice@vasavarme.se

Prislistor 2016 

Nu har vi lagt upp nya prislistor för Malmköping och Kalix gällande 2016. Dessutom finns även prisjämförelse fjärrvärme enligt EIFS för både Malmköping och Kalix. 
För prisinformation Krokek kontakta Kundservice.

Du kan ladda ner prislistor och prisjämförelse här: Kundservice/Pris.

Publicerad: 2015-10-30

Vasa Värme köper Vattenfalls del i Kalix Värmeverk

Vattenfall och Vasa Värme Holding har tecknat avtal om att Vasa Värme förvärvar Vattenfalls aktier i Kalix Värmeverk. Vattenfall äger 94 procent av aktierna i bolaget. Resterande andel om 6 procent ägs av Kalix Kommun.

Kommunfullmäktige tog beslut om att inte utnyttja rätten att köpa Vattenfalls aktier den 22 april. Beslutet träder i laga kraft om 3 veckor. Tillträde är planerat till den 1 juni då anläggningen kommer att administreras och drivas av Vasa Värme.

– Kalix Fjärrvärme är ett mycket välskött bolag med en väl fungerande verksamhet med fortsatt utvecklingspotential. Att genomföra försäljning och överlämning av bolaget med minsta möjliga påverkan för berörd personal och kunder är givetvis i fokus för oss nu, säger Per Ljung, chef för Vattenfalls värmeproduktion i Sverige.

Värmeverket, som driftsattes 1985, förser centrala Kalix och Rolfs Såg med fjärrvärme. Värmeverket har flera biobränslepannor, producerar nästan 100 procent förnybar värme och har en genomsnittlig årlig värmeproduktion på 110 GWh.

Publicerad: 2014-04-23

Kalix värmeverk.

Vasa Värme förvärvar Malma Kraft och Värme i Malmköping

Vasa Värme förvärvar fjärrvärmeverket Malma Kraft och Värme AB i Malmköping. Anläggningen byggdes 1999 och levererar en årsproduktion på 17 GWh till ca 190 kunder, där de största brukarna är kommunens fastigheter och det kommunala fastighetsbolaget. 

Publicerad: 2014-04-23

Värmeverket i Malmköping.