Övervakning

Vår anläggning i Kalix är utrustad med kameraövervakning med inspelning. Syftet med detta är att förhindra, utreda och lösa brott.

Vi följer Dataskyddsförordningens regler gällande kameraövervakning och allt inspelat material lagras i 31 dagar. 

Om du vill ha mer information om vår kameraövervakning vänligen kontakta oss på Kundservice.