Konkurrenskraftiga priser

Vasa Värme erbjuder sina kunder tillförlitlig fjärrvärme med låg miljöpåverkan till ett konkurrenskraftigt pris. Produktionen av fjärrvärme baseras till mer än 98 procent på biobränslen. 

Enligt våra EIFS-rapporter betalar våra kunder 2018 från 80 öre/kWh (inkl. moms) upp till maximalt drygt 1 kr/kWh (inkl. moms). Den lägre prisgränsen gäller större kunder som kan utnyttja vår storkundsrabatt. De högre priserna betalar villaägare med låg förbrukning. I ovan angivna kostnader är även de fasta avgifterna inräknade.

Så kallade EIFS-rapporter tas årligen fram i enlighet med Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten. I beräkningarna redovisas både den årliga totalkostnaden och den årliga förbrukningen för olika kundkategorier. EIFS-rapporterna kan användas dels för att jämföra fjärrvärmekostnader på olika orter, dels för att jämföra fjärrvärmekostnaderna med andra uppvärmningsalternativ. 

Sedan starten 2014 har vi höjt priset två gånger. Inför 2017 höjde vi våra priser med i genomsnitt 1 procent. Inför 2018 höjde vi med i genomsnitt 1–3 procent (olika mycket på olika orter). Höjningarna ligger över hela perioden under ökningen i KPI (konsumentprisindex). 

Kort om våra priser
Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av ett stort antal faktorer som exempelvis bränslepriser. Vår ambition är att prisnivån ska vara långsiktigt förutsägbar. Vi vill att fjärrvärme ska vara ett självklart alternativ för den som vill ha en trygg, säker och kostnadseffektiv uppvärmning. Vi menar att vår fjärrvärme är konkurrenskraftig för våra befintliga kunder och att den även är fortsatt attraktiv för nya kunder.

Vi vill att våra kunder skall kunna förstå hur vår prismodell fungerar och har därför beskrivit den med hjälp av räkneexempel i två separata dokument. 

Läs mer om hur vår prismodell fungerar:
Förklaring av Vasa Värmes prismodell för villor (PDF)
Förklaring av Vasa Värmes prismodell för övriga fastigheter (PDF)

Vi justerar årligen våra prislistor. Som fjärrvärmekund kan du enligt fjärrvärmelagen begära förhandling och medling och har också möjlighet att säga upp ditt avtal om fjärrvärmeleverans. Fjärrvärmelagen har som syfte att stärka förtroendet för fjärrvärme och skapa större öppenhet kring priser på fjärrvärme. På Energimarknadsinspektionens hemsida kan du läsa mer.

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss på kundservice om du vill veta mer eller har frågor om fjärrvärme och våra priser. 

För mer information kontakta
Kundservice