Fjärrvärme är vår kärnverksamhet

Vasa Värme erbjuder sina kunder tillförlitlig fjärrvärme med låg miljöpåverkan till ett konkurrenskraftigt pris. Produktionen av  fjärrvärme baseras till mer än 98 procent på biobränslen. Vi levererar årligen cirka 180 GWh fjärrvärme till fler än 1 000 anslutningar i både mindre och stora fastigheter i Sverige. 

Fjärrvärme är vår kärnverksamhet – det är det vi sätter fokus på. Därför prioriterar vi alltid att i först hand sköta om våra värmekunder och anläggningar. Vi äger och driver idag värmeverksamhet på fem orter i Sverige. Vår avsikt är att växa till ett företag med verksamhet på flertalet små och medelstora orter i hela Sverige. 

Vår ambition är att växa till att bli Sveriges ledande oberoende fjärrvärmebolag.