Våra ägare

Vasa Värme ägs av europeiska och svenska pensionsfonder och försäkringsbolag. Våra ägare har investerat i förnybar energi runtom i Europa, huvudsakligen i bolag som producerar solenergi, småskalig vattenkraft och bolag som äger, driver och projekterar vindkraftparker. Ett av dessa bolag är Vasa Vind som med en total portfölj omfattande 700 MW landbaserad vindkraft.

Ägandet i Vasa Värme förvaltas av Asper som hjälper bland annat pensionsfonder att investera långsiktigt i hållbara företag inom energisektorn i Europa. Sedan 2004 har 2 miljarder Euro investerats i drygt 70 energianläggningar. Aspers affärsidé är att stötta finansiering, uppbyggnad och vidareutveckling av verksamheter som bidrar till hållbar utveckling samtidigt som de kan ge varaktig, stabil avkastning.

Under 2016 gick Infranode in som delägare i Vasa Värme. Infranode har på kort tid etablerat sig som länk mellan å ena sidan institutionella fonder och andra investerare med långsiktig investeringsstrategi och å andra sidan olika intressenter inom infrastruktursektorn. Man har positionerat sig som en hållbar partner för den offentliga sektorns infrastrukturplaner och andra viktiga infrastrukturprojekt. Infranode är ett helsvenskt bolag som har satt ett särskilt fokus på den nordiska hemmarknaden.

Vasa Värme omfattas av och arbetar löpande med att svara upp mot våra ägares högt ställda krav rörande ”Corporate Social Responsibility”. Långsiktighet är jämte etik, moral och hållbar utveckling hörnstenar i denna värdegrund.

Med stöd av våra ägare har Vasa Värme fått tillgång till kapital för att göra långsiktiga investeringar i de verksamheter som förvärvats. Sedan 2014 har väsentliga investeringar gjorts i anläggningarna i Kalix, Malmköping, Edsbyn, Alfta och Krokek – allt till nytta för såväl fjärrvärmekunderna som ägarna bakom Vasa Värme.

Ladda ner rapporten: 
Vår verksamhet 2018 (PDF)