Vår värdegrund –
ansvarstagande, lokal och klimatneutral

Vi bygger vår verksamhet på den värdegrund som speglar dagens Sverige. Det gäller vår ambition att värna om miljön och bidra till att minska klimatpåverkan. Vidare tar vi fasta på vårt ansvar som arbetsgivare och arbetar aktivt med arbetsmiljö- och arbetssäkerhetsfrågor. Jämställdhet och nolltolerans rörande korruption är självklarheter.

Som lokal aktör anlitar vi lokala entreprenörer både för löpande underhåll och projekt. 
Sverige vill vara föregångsland i omställningen mot klimatneutralitet. Ökad och effektivare användning av biomassa är en hörnsten i denna omställning. Vi använder biomassa som huvudsakligt bränsle i våra anläggningar. Genom att mixa olika bränslekvaliteter kan vi optimera fjärrvärmeproduktionen i våra pannor. På så sätt kan vi få ut maximalt av biobränslets energiinnehåll och samtidigt minimera utsläppen till luft. 

Vi använder endast små mängder olja och el som reserv- och spetslastbränsle (när det är riktigt kallt).

Ladda ner rapporten: 
Vår verksamhet 2018 (PDF)