Varför välja fjärrvärme

Fjärrvärmen har många fördelar för slutanvändaren. Anläggningen varken luktar eller låter, den tar liten plats och behöver sällan tillsyn. Även om tekniken ständigt utvecklas och förbättras så bygger fjärrvärme på väl beprövade lösningar som använts under flera decennier.

Det är bekymmersfritt för kunden att använda fjärrvärme och driftsäkerheten är hög. Det är få inställningar som behöver justeras och när detta väl är gjort så sköter anläggningen sig själv.

Fjärrvärme är ett attraktivt alternativ till värmeförsörjning under förutsättning att det finns ett fjärrvärmesystem på orten och att ledningar finns framdragna i närheten. 

 

 

Vill du bli kund hos oss?
Länk till intresseanmälan