Vi kan fjärrvärme

Vi kan energi och och vår personal har lång erfarenhet av fjärrvärmeverksamhet. Från vår äldsta anläggning i Kalix har fjärrvärme levererats sedan tidigt 1980-tal.

I vår företagsledning finns gedigen kompetens. Här finns samlat decenniers erfarenhet av att leda, projektera, driva och vidareutveckla företag – inte enbart inom fjärrvärme och biobränsle utan även från andra områden inom energisektorn och övriga näringslivet.